BIOLÓGIA
érettségi vizsga általános követelményei

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és szóbeli.
Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

A biológia érettségi vizsga célja

A biológia érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó

A középszintű követelmények a gyakorlathoz közelebb álló, kevésbé elvont és mennyiségében is kisebb ismeretkört tartalmaznak. Az emelt szintű követelmények a középszinthez képest (azon felül és ahhoz kapcsolódva) a biológia tudományának elvontabb területeit is tartalmazzák. Ahol és amennyire szükséges, az ismeretek köre is szélesebb. Az emelt szint alapvetően a biológiából tovább tanulni szándékozók számára készült, ezért lehetővé kell tennie az esetleg szükséges szelekciót is.

Középszint

Témakör

Követelmények

 

1. Bevezetés a biológiába

A biológia tudománya

A rendszertani kategóriák, a faj, a mesterséges és természetes rendszer fogalma.
A szerveződési szint fogalma
.

Fizikai, kémiai alapismeretek

A diffúzió, az ozmózis, a felületi kötődés és a katalízis biológiai jelentősége, feltételei.

2. Egyed alatti szerveződési szint

Szervetlen és szerves alkotóelemek:
Elemek, ionok
Szervetlen molekulák
Lipidek
Szénhidrátok
Fehérjék

Nukleinsavak
, nukleotidok

A C, H, O, N, S, P szerepe az élő szervezetben.
A H+, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, HCO3- , CO32-, NO3- ionok természetes előfordulásai
.
A víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentősége az élővilágban
.
A lipidek oldódási tulajdonságai, a zsírok és olajok, a foszfatidok, az epe biológiai szerepe
.
A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, tulajdonságai
.
A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc), térszerkezete és az aminosav sorrend
.
A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe
.
A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőző) szerepe
.

Az anyagcsere folyamatai:
Felépítés és lebontás kapcsolata
Felépítő folyamatok

Lebontó
folyamatok


Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata (fototrófok, kemotrófok, autotrófok és heterotrófok)
. Az endo- és exocitózis.
Lényegük (reduktív, energia-fel
használó) és helyük.
A fotoszintézis szerepe a földi életben, alapfolyamatai
.
A biológiai oxidáció lényege, bruttó egyenlete
.
Az erjedés lényege, fel
használása.

Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)

Ismerje fel rajzolt ábrán, mikroszkópban a sejtalkotókat.
A biológiai hártyák (membránok) szerepe, felépítésük általános elve
.
A passzív és az aktív szállítás
.
Állábas, ostoros, csillós mozgások az emberi szervezetben
.
A sejtek osztódási ciklusa
. Mitózis és a meiózis.
Sejtválasz külső és belső ingerekre
.

3. Az egyed szerveződési szintje

Nem sejtes rendszerek:
Vírusok
Önálló sejtek:
Baktériumok

Egysejtű
eukarióták
Többsejtűség
Gombák, növények, állatok elkülönülése
Sejtfonalak
Teleptest és álszövet


Felépítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük
. A járványok.

A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése
.
A baktériumok jelentősége, anyagcseréjük
.
Testszerveződésük és felépítő anyagcseréjük példákon
.
Az öt regnum elkülönítésének alapja
.
Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai (sejttársulás, sejtfonal, teleptest)
.

A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása
.
A teleptest és az álszövet jellemzői
.

Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak

A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós újítások a harasztoknál, a nyitvatermőknél és a zárvatermőknél.
A testfelépítés, az életmód és a környezet kapcsolata (szivacsok, laposférgek, gyűrűsférgek,rovarok, lábasfejűek, a gerincesek nagy csoportjai -;
halak, kétéltűek, hüllők, madarak,emlősök).
Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük
. Felépítésük és alapfunkcióik. Fás szár. A virág biológiai szerepe, része, típusai.
A virágos növények ivaros és ivartalan szaporodása, szaporítása
.
Állati szövettípusok, működésük, mikroszkópos képük
.
A petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és a váltivarúság, az ivari kétalakúság, azembrionális és posztembrionális fejlődés fogalma
.
Életkörülmények és szaporodási mód kapcsolata
. Regeneráció.

Viselkedés

Re.ex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, belátásos tanulás.

4. Az emberi szervezet

Homeosztázis

A homeosztázis fogalma, jelentősége.

Kültakaró

A bőr funkciói, részei. Ápolása, védelme.

A mozgás

A csontváz biológiai funkciói, a csontok szerkezete, lehetséges kapcsolataik. Néhány fontosabb emberi izom helye és funkciója. A vázizom felépítése. Az agykérgi funkciók szerepe. A mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei.

A táplálkozás

A táplálkozás jelentősége, folyamatai.
Az emésztőrendszer részei, funkciói
. A máj szerepe.
A fog részei, a szájápolás higiéniája
.
A bélbolyhok helye, működése
. A bélperisztaltika.
Az éhség- és szomjúságérzet
.
A tápanyagok természetes forrásai, hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk következményei
.
Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól függően
.
Az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető szabályai
.

A légzés

A légzőrendszer szervei, funkciói.
A légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggései
.
A gége részei, a
hangszalagok szerepe.
A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe
.
A légzőrendszert károsító tényezők és a légzőrendszer gyakori betegségei, fölismerésük, kezelésük
.

Az anyagszállítás

A vér, szövetnedv, nyirok összetétele, fő működéseik.
A vérzéscsillapítás módja
. A vérszegénység lehetséges okai.
A vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolata
.
A szív, a koszorúerek felépítése és működése
. Vérnyomás, pulzus.
Befolyásoló élettani
hatások. A véreloszlás megváltozásának élettani funkciója.
Az életmód és a táplálkozás
hatása. Sebellátás.

A kiválasztás

A kiválasztás funkciója, a vizeletkiválasztó rendszer főbb részei.
A vizelet összetételét és mennyiségét befolyásoló tényezők
.
Vesekőképződés megelőzése, művesekezelés
.

A szabályozás

A szabályozás, a vezérlés és a visszacsatolások.
Az idegsejt felépítése és funkciója
. A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger, és típusai (mechanikai, kémiai, fény, hő).
A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló
hatás magyarázata.

Az idegrendszer általános jellemzése

A reflexív és a reflexkör fogalma. Hierarchikus felépítés.
A gerincvelő főbb funkciói
.
Az agy főbb részei
.
A bőr és a belső szervek receptorai
.
Az érzékszervek muködésének általános elvei
.
A szem részei, ezek muködése, látáshibák, korrigálásuk
.
A pupilla, akkomodációs és szemhéjzáró reflex, a távolságészlelés
.
A külső-, közép- és belső fül részei, működése
.
A nyúltveloi kemoreceptorok szerepe
.
A szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepe
.
Az akaratlagos mozgások szerveződése
.
A motiváció szerepe
.
A kisagy fő funkciója, az alkohol
hatása.
A vegetatív működés fogalma, a szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolás következményei
.

Az emberi magatartás biológiai-
pszichológiai alapjai

Az öröklött és tanult magatartásformák.
Öröklött és tanult elemek az emberi viselkedésben
. A tanulás és az érzelmek kapcsolata.
A tanulás kritikus szakaszai az egyedfejlődés során
.
Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérletei
.
Megerősítés, szokás, függőség kialakulása
.
Vonzódás és taszítás, ezek formái, a csoportok közötti taszítás (agresszió) és altruizmus megnyilvánulásai
.
Érzelmi és értelmi fejlődés kapcsolata
.
Életmód, stresszbetegségek
. Fájdalomcsillapítás. Az idegrendszer néhány betegsége.
A pszichoaktív szerek főbb csoportjai, a kémiai és a viselkedési függőségek közös jellegzetességei
.

Hormonrendszer, hormonális működések

A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása.
A neurohormonális rendszer
.
Az inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin termelődési helye és
hatása.
A női nemi ciklus során végbemenő hormonális, és testi változások
. A hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjai.
A cukorbetegség
.

Immunrendszer, immunitás

Antitest, antigén, immunitás. Az immunrendszer jellemző sejtjei. A gyulladás.
Az immunizálás, a kötelező védőoltások
.
Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége
.
Az AB0 és Rh-vércsoportrendszer
. Rh-összeférhetetlenség.
Vérátömlesztés, véradás, szervátültetés
.
A láz és a lázcsillapítás módjai
.
Az allergia és a környezetszennyezés közti kapcsolat
.

Szaporodás és egyedfejlődés

A fér. és női nemi szervek felépítése, muködése, a megtermékenyítés. Az ivar meghatározottságának szintjei.
Az ember magzati fejlodésének, születésének és posztembrionális fejlődésének fő szakaszai
.
Az öregedés során bekövetkező biológiai változások
.
Az emberi élet vége
.
A családtervezés módjai, a terhességmegszakítás lehetséges következményei
.
A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi beavatkozások
.
Etikai problémák (mesterséges ondóbevitel, lombikbébi, béranyaság, klónozás)
.
Várandósság, terhesgondozás
. Nemi úton terjedő betegségek megelőzése.

5. Egyed feletti szerveződési szintek

Populáció

A populáció fogalma.
Növekedési modellek, korfák
.
A környezet fogalma, időbeli és térbeli változása
.
Tűrőképességi görbék és indikáció
.
A territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív magatartás, a rituális
harc, a behódolás fogalma, a párosodási rendszerek (csoportszerveződés) típusai.
A szimbiózis, a versengés, az asztalközösség (kommenzalizmus), az antibiózis, az élősködés és a táplálkozási kölcsön
hatás (predáció) fogalma, állati és növényi példákkal.

Életközösségek (élőhelytípusok)

A flóra és fauna és az életközösség (élõhelytípus) fogalma.
Térbeli és idõbeli mintázatok, az emberi
hatás felismerése.
Egy tó feltöltõdésének folyamata
.
A gyomnövény fogalma
.

Bioszféra, globális folyamatok

A bioszféra fogalma. A Gaia-elmélet.
Civilizációs ártalmak, a természetes növény- és állatvilágot pusztító és védő emberi beavatkozások
.
Globális és helyi problémák
.
Az ökológiai válság társadalmi és gazdasági összefüggései
.

Ökoszisztéma

Az ökoszisztéma fogalma.
Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának jellemzői
.
A szén és az oxigén körforgása
. (Biogeokémiai ciklus.)

Környezet- és természetvédelem

A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek.
A védett területek típusai
.
Hazánk nemzeti parkjai
.
A környezetvédelem, a kibocsátás és ülepedés, a
határérték fogalma.
A légszennyezés forrásai, az üvegház
hatás. A lehetséges teendők. A vizek tisztulása, tisztítása. Hagyományos és alternatív energiaforrások. A talaj romlásának, illetve javításának folyamata. A hulladék típusai, kezelésük lehetséges módja.

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció

Molekuláris genetika

A gén és allél, a genetikai kód, a kromoszóma, a rekombináció, a kromatinfonál és homológ kromoszóma fogalma.
A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosav sorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója,valamint a tapasztal
ható jelleg közötti általános összefüggés.
A mutáció fogalma, evolúciós szerepe és lehetséges
hatásai. Mutagén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. Kromoszóma-mutációk, kockázati tényezők.
A génműködés szabályozásának fogalma
.
A daganatos betegségek és a kockázati tényezők
.

Mendeli genetika

A haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és fenotípus fogalmai.
Az öröklésmenetek alaptípusai
.
A humángenetika sajátos módszerei (családfaelemzés)
.
Az ivarsejtek szerepe az ivar meg
határozásában.
A génkölcsön
hatás és a génkapcsoltság.
Öröklődő mennyiségi tulajdonságok és
hajlamok.

Populációgenetika és evolúciós folyamatok

Az ideális és a reális populáció fogalma, a mutációk, a szelekció szerepe, kapcsolat a fajkeletkezés elméletével. A természetes szelekció darwini modellje.
A populáció nagyságának természetvédelmi jelentősége
.
Adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatok
.
Az evolúció közvetlen bizonyítékai
.
A klón fogalma
. Biotechnológai módszerek.
Néhány, a géntechnológia mellett és ellen felsorakoztat
ható érv.
Genetikai tanácsadás
. Biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi élet értéke.
A Human Genom Program célja
.

A bioszféra evolúciója

A fizikai és kémiai evolúció fogalma.
Az emberszabású majmok és az ember vonásai
. Az emberi faj egysége.

Emelt szint

Témakör

Követelmények

 

1. Bevezetés a biológiába

A biológia tudománya

A rendszertani kategóriák, a faj, a mesterséges és természetes rendszer fogalma. A szerveződési szint fogalma. Modellek.

Fizikai, kémiai alapismeretek

A diffúzió, az ozmózis, a felületi kötődés és a katalízis biológiai jelentősége, feltételei.

2. Egyed alatti szerveződési szint

Szervetlen és szerves alkotóelemek:

Elemek
, ionok, szervetlen molekulák

Lipidek
Szénhidrátok
Fehérjék

Nukleinsavak, nukleotidok

A C, H, O, N, S, P szerepe az élő szervezetben.
A H+, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, HCO3- , CO32-, NO3- természetes előfordulásai
.
Az ionok természetes előfordulásai
.
A víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentősége az élővilágban
.
A lipidek oldódási tulajdonságai, a zsírok és olajok, a foszfatidok, az epe biológiai szerepe
.
A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, tulajdonságai
.
A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc), térszerkezete és az aminosav sorrend
.
A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe
.
A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőző) szerepe
.

Az anyagcsere folyamatai:
Felépítés és lebontás kapcsolata
Felépítő folyamatok

Lebontó
folyamatok

Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata (fototrófók, kemotrófok, autotrófok és heterotrófok). Az endo- és exocitózis.
Lényegük (reduktív, energia-fel
használó), és helyük.
A fotoszintézis szerepe a földi életben, alapfolyamatai
.
A biológiai oxidáció lényege, bruttó egyenlete
.
Az erjedés lényege, fel
használása. Mechanizmusuk.

Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)

Ismerje fel rajzolt ábrán, mikroszkópban a sejtalkotókat.
A biológiai hártyák (membránok) szerepe, felépítésük általános elve
.
A passzív és az aktív szállítás
.
Állábas, ostoros, csillós mozgások az emberi szervezetben
.
A sejtek osztódási ciklusa
. Mitózis és a meiózis.
Sejtválasz külső és belső ingerekre
. Mechanizmusa.

3. Az egyed szerveződési szintje

Nem sejtes rendszerek:
Vírusok


Felépítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük
. A járványok.

Önálló sejtek:
Baktériumok
Egysejtű eukarióták


A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése
.
A baktériumok jelentősége, anyagcseréjük
.
Testszerveződésük és felépítő anyagcseréjük példákon
.

Többsejtűség
Gombák, növények, állatok elkülönülése
Sejtfonalak
Teleptest és álszövet


Az öt regnum elkülönítésének alapja
.

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai (sejttársulás, sejtfonal, teleptest)
.
A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása
.
A teleptest és az álszövet jellemzői
.

Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak

A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós újítások a harasztoknál, a nyitvatermőknél és a zárvatermőknél. A növényismeret könyv használata a környezetben élő növények megismeréséhez, és élőhelyének, ökológiai igényeinek jellemzéséhez.
A testfelépítés az életmód és a környezet kapcsolata (szivacsok, laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, lábasfejűek, a gerincesek nagy csoportjai -
halak, kétéltűek, hüllők, madarak,emlősök).
Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük
. Felépítésük és alapfunkcióik. Fás szár. A virág biológiai szerepe, része, típusai.
A virágos növények ivaros és ivartalan szaporodása, szaporítása
.
Állati szövettípusok, működésük, mikroszkópos képük
.
A petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és a váltivarúság, az ivari kétalakúság, azembrionális és posztembrionális fejlődés fogalma
.
Életkörülmények és szaporodási mód kapcsolata
. Regeneráció.

Viselkedés

Reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, belátásos tanulás.

4. Az emberi szervezet

Homeosztázis

A homeosztázis fogalma, jelentősége. Az egészség fogalma.

Kültakaró

A bőr funkciói, részei. Ápolása, védelme.

A mozgás

A csontváz biológiai funkciói, a csontok szerkezete, lehetséges kapcsolataik.
Néhány fontosabb emberi izom helye és funkciója
. A vázizom felépítése.
Az agykérgi funkciók szerepe
.
A mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei
.

A táplálkozás

A táplálkozás jelentősége, folyamatai.
Az emésztőrendszer részei, funkciói
. A máj szerepe.
A fog részei, a szájápolás higiéniája
.
A bélbolyhok helye, működése
. A bélperisztaltika.
Az éhség- és szomjúságérzet
. A tápanyagok természetes forrása, hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk következményei.
Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól függően
. Az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető szabályai.

A légzés

A légzőrendszer szervei, funkciói.
A légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggései
.
A gége részei, a
hangszalagok szerepe.
A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe
.
A légzőrendszert károsító tényezők és a légzőrendszer gyakori betegségei, fölismerésük, kezelésük
.

Az anyagszállítás

A vér, szövetnedv, nyirok összetétele, fő működéseik.
A vérzéscsillapítás módja
. A vérszegénység lehetséges okai.
A vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolata
.
A szív, a koszorúerek felépítése és működése
. Vérnyomás, pulzus.
Befolyásoló élettani
hatások. A véreloszlás megváltozásának élettani funkciója.
Az életmód és a táplálkozás
hatása. Sebellátás.

A kiválasztás

A kiválasztás funkciója, a vizeletkiválasztó rendszer főbb részei.
A vizelet összetételét és mennyiségét befolyásoló tényezők
. Mechanizmusa.
Vesekőképződés megelőzése, művesekezelés
.

A szabályozás
Az idegrendszer általános jellemzése

A szabályozás, a vezérlés és a visszacsatolások. Az idegsejt felépítése, és funkciója. A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger, és típusai (mechanikai, kémiai, fény, hő).
A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló
hatás magyarázata.
A reflexív és a reflexkör fogalma
. Hierarchikus felépítés.
A gerincvelő főbb funkciói
.
Az agy főbb részei
.
A bőr és a belső szervek receptorai
.
Az érzékszervek működésének általános elvei
.
A szem részei, ezek működése, látáshibák, korrigálásuk
.
A pupilla, akkomodációs és szemhéjzáró re
.ex, a távolságészlelés.
A külső-, közép- és belső fül részei, működése
.
A nyúltvelői kemoreceptorok szerepe
.
A szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepe
.
Az akaratlagos mozgások szerveződése
.
A motiváció szerepe
.
A kisagy fő funkciója, az alkohol
hatása.
A vegetatív működés fogalma, a szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolás következményei
. Mechanizmusa.

Az emberi magatartás biológiai-
pszichológiai alapjai

Az öröklött és tanult magatartásformák.
Öröklött és tanult elemek az emberi viselkedésben
. A tanulás és az érzelmek kapcsolata.
A tanulás kritikus szakaszai az egyedfejlődés során
.
Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérletei
.
Megerősítés, szokás, függőség kialakulása
.
Vonzódás és taszítás, ezek formái, a csoportok közötti taszítás (agresszió) és altruizmus megnyilvánulásai
. Oka.
Érzelmi és értelmi fejlődés kapcsolata
.
Életmód, stresszbetegségek
. Fájdalomcsillapítás. Az idegrendszer néhány betegsége. Mechanizmusuk.
A pszichoaktív szerek főbb csoportjai, a kémiai és a viselkedési függőségek közös jellegzetességei
.

Hormonrendszer, hormonális működések

A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása.
A neurohormonális rendszer
.
Az inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin termelődési helye és
hatása.
A női nemi ciklus során végbemenő hormonális, és testi változások
. A hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjai.
A cukorbetegség
. Kialakulásának mechanizmusa.

Immunrendszer, immunitás

Antitest, antigén, immunitás. Az immunrendszer jellemző sejtjei. A gyulladás. Mechanizmusa.
Az immunizálás, a kötelező védőoltások
.
Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége
.
Az AB0 és Rh-vércsoportrendszer
. Rh-összeférhetetlenség.
Vérátömlesztés, véradás, szervátültetés
.
A láz és a lázcsillapítás módjai
.
Az allergia és a környezetszennyezés közti kapcsolat
.

Szaporodás és egyedfejlődés

A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, a megtermékenyítés. Az ivar meghatározottságának szintjei.
Az ember magzati fejlődésének, születésének és posztembrionális fejlődésének fő szakaszai
.
Az öregedés során bekövetkező biológiai változások
.
Az emberi élet vége
.
A családtervezés módjai, a terhesség megszakítás lehetséges következményei
.
A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi beavatkozások
. Etikai problémák(mesterséges ondóbevitel, lombikbébi, béranyaság, klónozás).
Várandósság, terhesgondozás
. Nemi úton terjedő betegségek megelőzése.

5. Egyed feletti szerveződési szintek

Populáció

A populáció fogalma.
Növekedési modellek, korfák
.
A környezet fogalma, időbeli és térbeli változása
.
Tűrőképességi görbék és indikáció
.
A territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív magatartás, a rituális
harc, a behódolás fogalma, a párosodási rendszerek (csoportszerveződés) típusai.
A szimbiózis, a versengés, az asztalközösség (kommenzalizmus,) az antibiózis, az élősködésés a táplálkozási kölcsön
hatás (predáció) fogalma, állati és növényi példákkal.

Életközösségek (élőhelytípusok)

A flóra, fauna és az életközösség (élőhelytípus) fogalma.
Térbeli és időbeli mintázatok, az emberi
hatás felismerése.
Egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli terület élővilága
.
Egy tó feltöltődésének folyamata
.
A gyomnövény fogalma
.
Hazai élohelytípusok
.

Bioszféra, globális folyamatok

A bioszféra fogalma. A Gaia-elmélet.
Civilizációs ártalmak, a természetes növény- és állatvilágot pusztító és védő emberibe avatkozások
.
Globális és helyi problémák
.
Az ökológiai válság társadalmi és gazdasági összefüggései
.

Ökoszisztéma

Az ökoszisztéma fogalma.
Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának jellemzői
.
A szén, az oxigén és a nitrogén körforgása
. (Biogeokémiai ciklus.)

Környezet- és természetvédelem

A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek.
A védett területek típusai
.
Hazánk nemzeti parkjai
.
A környezetvédelem, a kibocsátás és ülepedés, a
határérték fogalma. A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges teendők. A vizek tisztulása, tisztítása. Hagyományos és alternatív energiaforrások. A talaj romlásának, illetve javításának folyamata. A hulladék típusai, kezelésük lehetséges módja.

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció

Molekuláris genetika

A gén és allél, a genetikai kód, a kromoszóma, a rekombináció, a kromatinfonál és a homológ kromoszóma fogalma.
A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosav sorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, valamint a tapasztal
ható jelleg közötti általános összefüggés.
A mutáció fogalma, evolúciós szerepe és lehetséges
hatásai. Mutagén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. Kromoszóma-mutációk, kockázati tényezők.
A génműködés szabályozásának fogalma
.
A daganatos betegségek és a kockázati tényezők
.

Mendeli genetika

A haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és fenotípus fogalmai.
Az öröklésmenetek alaptípusai
.
A humángenetika sajátos módszerei (családfaelemzés)
.
Az ivarsejtek szerepe az ivar meg
határozásában.
A génkölcsön
hatás és a génkapcsoltság.
Öröklődő mennyiségi tulajdonságok és
hajlamok.

Populációgenetika és evolúciós folyamatok

Az ideális és a reális populáció fogalma, a mutációk, a szelekció szerepe, kapcsolat a fajkeletkezés elméletével. A természetes szelekció darwini modellje.
Hardy-Weinberg modell
.
A populáció nagyságának természetvédelmi jelentősége
.
Adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatok
. Az evolúció közvetlen bizonyítékai.
A klón fogalma
. Biotechnológai módszerek.
Néhány, a géntechnológia mellett és ellen felsorakoztat
ható érv.
Genetikai tanácsadás
. Biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi élet értéke. A Human Genom Program célja.

A bioszféra evolúciója

Fizikai és kémiai evolúció fogalma.
Az emberszabású majmok és az ember vonásai
. Az emberi faj egysége.
Az ember származása
.