A kétszintű érettségi

2005 óta az alapképzésre jelentkezők teljesítményét a középiskolai tanulmányi eredményeik és az érettségi vizsgán elért osztályzataik és százalékos eredményük alapján határozzák meg az egyetemek és a főiskolák.

Hogyan kell jelentkezni érettségire?

2005-től a felsőoktatási intézménybe és az érettségire történő jelentkezés elkülönül. Két alapesetet kell megfontolnunk:

1. Ha a jelentkező még középiskolás
Az érettségire történő jelentkezését a középiskolája koordinálja. Középiskolások esetében az bonyolíthatja a helyzetet, ha olyan tárgyból szeretnének érettségizni, melyet iskolájában nem oktatnak. Ebben az esetben keresniük kell egy olyan iskolát, ahol ezt a tárgyat oktatják, ott vendégtanulói viszonyt kell létesíteniük, majd az osztályozó vizsgák letételét követően érettségizhetnek.

2. Ha a jelentkező már elvégezte a középiskolát, és már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal
Az érettségire (javító, pótló, kiegészítő, szintemelő) már önállóan, külön kell jelentkeznie. Középszintű érettségi vizsgára bármely olyan középiskolában jelentkezhet, ahol ezt elfogadják . ez akár régi középiskolája is lehet! -, emelt szintű érettségire viszont csak a regionális OKÉV (Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont) irodákban tud jelentkezni, természetesen ezekben az irodákban a középszintű érettségi vizsgára is jelentkezhet.

FONTOS: ha valaki már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, akkor minden további érettségi vizsgáért külön fizetni kell. Amennyiben az OKÉV-nél jelentkezik valaki érettségi vizsgára, akkor onnan fog értesítést kapni a vizsga időpontjáról és helyéről, nem a megcélzott felsőoktatási intézménytől!

Mikor tudok érettségizni?

2005-től már nem csak évi egy érettségi vizsgaidőszakban bizonyíthatják tudásukat a tanulók. Az első ilyen .köztes. érettségi időszak 2005. október-novemberében volt.
2006 nyaráig két érettségi vizsgaidőszakban tehetnek érettségi vizsgát a jelentkezők:

A 2006. évi február-márciusi érettségi vizsgaidőszak: 2006. február 10. - március 31.

Jelentkezési határidő: 2005. december 15.

Választható vizsgafajták: országos és a területi vizsgaközpontokban kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló és javító érettségi vizsgák

A 2006. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak: 2006. május 5. - június 30.

Jelentkezési határidő: 2006. február 15.

Választható vizsgafajták: valamennyi középiskolában rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló és javító érettségi vizsgák

Vizsgaszintek

A középszintű érettségi vizsga

A középszintű érettségi a középfokú tanulmányokat lezáró, központi követelményekre épülő, de belső lebonyolítású és belső értékelésű vizsga marad. Magyarán, a tanuló a középszintű érettségit . egy-két kivételtől eltekintve . az iskolájában teszi le.

Jelentős változás, hogy majdnem minden tantárgyból szerveznek írásbeli és szóbeli vizsgát is. Az írásbeli feladatlap és a javítási útmutató valamennyi tárgyból központilag készül, a javítás és az értékelés azonban . az ugyancsak központilag kiadott, részletes értékelési útmutatók alapján . az iskola feladata. Általában a tanuló saját tanára javít és értékel. A szóbeli feladatok összeállításának .forgatókönyvét. az érettségi vizsgatárgy részletes követelményei rögzítik, a konkrét tételeket azonban az iskola tanárai helyben állítják össze, értékelésüket, pontozásukat a részletes követelményekben megadott szempontok alapján maguk végzik.

Az emelt szintű érettségi vizsga

Az emelt szintű vizsga sok tekintetben eltér a régi érettségi vizsgától. Mindez abból adódik, hogy az emelt szintű vizsga külső vizsga lesz, azaz a vizsgáztatás elszakad a felkészítő iskola tanáraitól. Az írásbeli dolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják és értékelik, hanem ezt független értékelők végzik, akik a tanulót nem ismerik.

Az emelt szintű szóbeli vizsga az egyes vizsgatárgyakból tantárgyi bizottság előtt zajlik Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat a középszintű szóbeli vizsgák előtt bonyolítják le. Az érettségi vizsgák megszervezésének időrendjét a tanév rendjéről szóló rendelet tartalmazza.

Az érettségi vizsga fajtái

2005-t.l az érettségi vizsgarendszer nyitottá vált, tehát a .rendes. érettségi vizsga teljesítése után is lehetőség van új vizsgatárgyakból vizsgát tenni, vagy a már teljesített vizsgák eredményén javítani. Ezek lehetőségét a rendszer a megszokott vizsgafajták mellett az új vizsgafajták bevezetésével biztosítja.

A rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

Az előrehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga.

A kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő vizsgatárgyból tett vizsga.

A szintemelő érettségi vizsga a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból . a pótló- és a javítóvizsga kivételével . szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető.

A pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga folytatása.

A javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló érettségi vizsga megismétlése.

Az ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbíráláshoz vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett vizsga megismétlése.

A nyelvi érettségi és az államilag elismert nyelvvizsga

2006-tól a nyelvvizsga már nem számítható be az érettségi eredménybe, minden tanulónak legalább egy idegen nyelvből kötelező érettségi vizsgát kell tennie közép- vagy emelt szinten. Fontos változás az, hogy a jól sikerült emelt szintű idegen nyelvi érettségi államilag elismert nyelvvizsgának számít, 60% fölött középfokú, 40.59% között pedig alapfokú C típusúnak.