BIOLÓGIA-KÉMIA SZAK

I. évfolyam II. félév

 

Társadalomtudomány

Lásd egyéb!

Testnevelés Heti 2 óra

Lásd egyéb!

Pszichológia 2. Heti2+0 óra

Előadás: péntek 10-12 0.83, Északi tömb

MÉRŐ LÁSZLÓ docens

péntek 10.30-12 Gólyvár

KOLLÁR KATALIN adjunktus

A szak tanrendjébe beillesztve az egyik előadás felvétele kötelező.

Matematika elôkészítô Heti 1+1 óra

Elôadás és gyakorlat

kedd 10-12 Lágymányos, 063.előadó

KARÁCSONYI REZSô adjunktus

Fizika elôkészítô Heti 2+0 óra

Elôadás: szerda 12-14 Lágymányos, 065. előadó

RAJKOVITS ZSUZSA docens

Szervetlen kémia Heti 3+7 óra

Elôadás: péntek 8-10.30 Lágymányos, 065. elôadó

ROHONCZY JÁNOS docens

Gyakorlat: hétfő 12-19 Ált.és Szervetlen kémiai TSz.

kedd 12-19 MESZTICZKY ARANKA adjunktus

Számolási gyakorlat(ajánlott)

csütörtök 12-14 Lágymányos, 062. előadó

SZAKÁCS LÁSZLÓ adjunktus

 

Üvegtechnika a félév során 2 alkalommal

Összehasonlító anatómia II. Heti 1+3 óra

Elôadás: csütörtök 15-17 Gólyavár

(kéthetenként 2 óra) SASS MIKLÓS egyetemi tanár

ZBORAY GÉZA adjunktus

Gyakorlat:

1.csoport: péntek 12.30-15.30

2.csoport: péntek 15.30-18.30

3.csoport: szerda 15-17 Állatszervezettani gyakorló

Gyakorlatvezetôk: tanszéki munkaközösség

Növényszervezettan Heti 2+3 óra

Elôadás: csütörtök 10-12 Buzágh elôadó

GYURJÁN ISTVÁN egy. tanár

Mikológia Heti 2+0 óra

Előadás: kedd 8-10 Buzágh terem

JAKUCS ERZSÉBET docens

(a negyedik félévben is felvehető)

Számítástechnika Heti 0+2 óra

Előadás: csütörtök 8-10 0.89., Északi tömb

Gyakorlat:

1. csoport: hétfő 10-12 PC 3. labor

2. csoport: szerda 8-10 PC 3. labor

KŐHEGYI JÁNOS műsz.tan.

A Föld és az élet története Heti 2+0 óra

Előadás: hétfő 8-10 063., Lágymányos

GALÁCZ ANDRÁS egy. tanár

(bármely páros félévben felvehető)

Szigorlat: általános és szervetlen kémia

Kollokvium: növényszervezettan, fizika elôkészítô, mikológia, A Föld és az élet története, pszichológia

Gyakorlati jegy: szervetlen kémia, összehasonlító anatómia, számítástechnika, matematika

BIOLÓGIA-KÉMIA SZAK

II. évfolyam II. félév

Társadalomtudomány

Lásd egyéb!

Testnevelés

Lásd egyéb!

Pedagógia 1. Heti 2+0 óra

Előadás: hétfő 8-9.30 1.71, Lágymányos

MIKONYA GYÖRGY

hétfő 10-11.30 0.79, Lágymányos

BASKA GABRIELLA

A szak tanrendjébe beillesztve az egyik előadás felvétele kötelező.

Csak a 1-2 félév pszichológia előadások elvégzése után vehető fel.

Pszichológia 3. Heti2+2 óra (koll.+gyakjegy.)

Akik az I. félévben nem teljesítették, a BTK-s hallgatókkal vehetik fel a TK-013 -as kódszámmal. Az órák az Izabella u.-ban lesznek megtartva, gyakorlatra jelentkezés az első héten a III. em. 305. szobában.

 

Fizikai kémia Heti 3+0 óra

Elôadás: hétfô 10-12 Lágymányos,063.elôadó

péntek 10,30-11,30 Lágymányos,063.elôadó

RIEDEL MIKLÓS docens

Ajánlott gyakorlat heti 1 óra

péntek 11,30-12,30 Lágymányos,063.elôadó

RIEDEL MIKLÓS docens

Szerves kémia II Heti 1+0 óra

Elôadás: hétfô 12-13 Lágymányos, 065. elôadó

SZABÓ DÉNES docens

Természetes szénvegyületek kémiája Heti 3+0 óra

Elôadás: hétfő 13-14 Lágymányos, 065. előadó

csütörtök 10-12 Lágymányos, 063. előadó

SAMU JÁNOS docens

Analitikai kémia Heti 0+5 óra

Gyakorlat:

1.csoport: kedd 13-18

2.csoport: csütörtök 13-18 Lágymányos, 205. labor

BURGER MÁRIA adjunktus

Növényrendszertan I. Heti 2+0 óra

Elôadás: hétfô 14-16 Növényrendszertani előadó

Ludovika tér 2.

TÓTH ZOLTÁN adjunktus

Gyakorlat:

1. csoport: szerda 16-19 HAHN ISTVÁN adjunktus

2. csoport: szerda 13-16 TÓTH ZOLTÁN adjunktus

Állatrendszertan Heti 0+3 óra

Előadás: csütörtök 8-10 Állatszervezettani ea.

DÓZSA-FARKAS KLÁRA egy.tanár

FARKAS JÁNOS adjunktus

Gyakorlat:

1.csoport: csütörtök 13-16 Állatrendszertani gyakorló

2.csoport: kedd 13-16 TÖRÖK JÁNOS docens

FARKAS JÁNOS adjunktus

Állatszervezettan Heti 2+0 óra

Előadás: szerda 8-10 Állatszervezettani ea.

SASS MIKLÓS egy.tanár

ZBORAY GÉZA adjunktus

Mikológia Heti 2+0 óra

Előadás: kedd 8-10 Buzágh terem

JAKUCS ERZSÉBET docens

2. félévben is felvehető volt, aki már abszolvált annak e félévben nem kell felvennie.

Biológia története Heti 2+0 óra

Előadás: péntek 15-17 Növényélettani előadó

SZATHMÁRY EÖRS egy. tanár

SZÁMADÓ SZABOLCS tud. mts.

felvehető a 4., 6., 8. vagy a 10. félévben.

 

Biokémia és Molekuláris biológia Heti 4+0 óra

Előadás: kedd 11-13 Állatszervezettani ea.

péntek 8-10 GRÁF LÁSZLÓ egy.tanár

BÁLINT MIKLÓS egy.tanár

HEGYI GYÖRGY docens

SZILÁGYI LÁSZLÓ docens

Növényszervezettan Heti 0+3 óra

Gyakorlat:

1.csoport: szerda 12-15

2.csoport: hétfő 16-19 Tanszéki munkaközösség

A Föld és az élet története Heti 2+0 óra

Előadás: hétfő 8-10 063., Lágymányos

GALÁCZ ANDRÁS egy. tanár

(bármely páros félévben felvehető)

Terepgyakorlatok

Növényrendszertan 3 nap tanulmányi kirándulás

Növényrendszertan terepgyak 1 hét aláírás

Állatrendszertan terepgyak 1 hét aláírás

 

Szigorlat: növénytan, állatan

 

Szigorlat: állattan, (állatrendszertan, állatszervezettan)

 

Kollokvium: fizikai kémia, szerves kémia és természetes

szénvegyületek kémiája (közös kollokvium), pszichológia, mikológia, biológia történet, biokémia és mol. biológia, növényrendszertan, pedagógia

 

Gyakorlati jegy: analitikai kémia, állatrendszertan, növényrendszertan, növényszervezettan,

 

Aláírás: terepgyakorlatok

BIOLÓGIA-KÉMIA SZAK

III. évfolyam II. félév

Társadalomtudomány

Lásd egyéb!

Pedagógia 3. Heti 2+0 óra

Előadás: kedd 15-16.30 Kecskeméti u. 10-12. 302.

VÁMOS ÁGNES

Hétfő 14-15.30 6.54, Lágymányos

NAHALKA ISTVÁN

A szak tanrendjébe beillesztve az egyik előadás felvétele kötelező.

Csak a 1-2 félév pszichológia előadások elvégzése után vehető fel.

Mikrobiológia Heti 4+0 óra

Előadás: kedd 12-14 Növényélettani ea.

csütörtök 10-12 MÁRIALIGETI KÁROLY egy.tanár

Kémiai technológia Heti 3+0 óra

Előadás: szerda 13-16 Lágymányos, 062. előadó

VARGA ENIKŐ adjunktus

Szerves kémia Heti 0+5 óra

Gyakorlat:

1.csoport: csütörtök 12,30-17,30 Lágymányos

2.csoport: péntek 10-15 416. labor

SEBESTYÉN FERENC docens

Kolloidika Heti 0+2 óra (a félév elsô felében heti 4 óra)

Gyakorlat:

1.csoport: péntek 10-14 Lágymányos

2.csoport: csütörtök 12,30-16,30 Kolloidkémiai Tsz labor

KISS ÉVA docens

Biokémia és molekuláris biológia Heti 0+4 óra

Gyakorlat:

1.csoport: szerda 8-12 Biokémiai gyakorló

2.csoport: kedd 8-12

Genetika Heti 0+4 óra

Gyakorlat:

1. csoport: kedd 8-12 Genetikai gyakorló

2. csoport: szerda 8-12 Múzeum krt.4/A

3. csoport szerda 16-19.30 PINTÉR ISTVÁN tud.fmts.

Ökológia Heti 4+0 óra

Elôadás: hétfô 10-14 Növényrendszertani elôadó

Ludovika, II.em.

STANDOVÁR TIBOR docens

Biológia története Heti 2+0 óra

Előadás: péntek 15-17 Növényélettani ea.

felvehető a 4.6.8. vagy a 10. félévben SZATHMÁRY EÖRS egy. tanár

SZÁMADÓ SZABOLCS tud. mts.

Immunológia Heti 3+0 óra

Előadás : péntek 8-10 Növényélettani ea.

ERDEI ANNA egy.tanár

Tantermi gyakorlat (heti 1 óra) összevontan a félév végén

Kötelezô speciális elôadás (kémia) Heti 2 óra

TEREPGYAKORLATOK

Szünbiológia 3 nap aláírás

TÁJÉKOZTATÓ

A választható kollégiumokról kémiatanár

szakos hallgatók számára

félév

óraszám

vizsgakötelezettség

6. félév

7. félév

8. félév

9. félév

10. félév

2

2X2

2

2

2

K

2K

K

K

K

 

A 6-10. félév során összesen 6 speciális kollégiumot kell felvenni (összesen 6 vizsga). Ebből négyet négy határterületi tantárgycsoportból (1. alább). Az időbeosztás szabadon választható. Az optimális terhelés érdekében a következő félévenkénti óra- és vizsgaelosztást javasoljuk. Az előadók előzetes feltételeket köthetnek.

 

BIOLÓGIÁVAL ROKON TÁRGYAK

Bioszervetlen kémia

(ôszi félévben) KŐRÖS ENDRE egyetemi tanár

Szerkezeti biokémia

(ôszi félévben) HOLLÓSI MIKLÓS egy. tanár

Bioorganikus kémia MEDZIHRADSZKY KÁLMÁN

egyetemi tanár

Biokompatibilis felületek KISS ÉVA adjunktus

FÖLDTUDOMÁNNYOKKAL ROKON TÁRGYKÖR

Kristálykémia-ásványtan WEISZBURG TAMÁS

 

FIZIKÁVAL ROKON TÁRGYKÖR

A nukleáris tudományok alapjai

NAGY SÁNDOR docens

Nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek

(8. félévben, fizika szakosoknak vagy

akik NAGY SÁNDOR elôadását meghallgatták)

VÉRTES ATTILA egy.tanár

Az adszorpcio termosztatikája PÁSZLI ISTVÁN docens

Spektroszkópiai módszerek

(8. félév) SOHÁR PÁL egyetemi tanár

Molekulaszerkezet-vizsgáló módszerek

(8. félévben) SOHÁR PÁL egyetemi tanár

 

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAKÖR

Környezeti kémia BOROSSAY JÓZSEF docens

A környezet károsodása és védelme

BAKÁCS KATALIN adjunktus

Nukleáris környezetvédelem HOMONNAY ZOLTÁN docens

 

A KTCs oktatási bizottsága hozzájárulásával más, ezekbe a téma-körökbe tartozó tárgyak is felvehetôk. A felsorolt témakörökbe tartozó, más karon vagy más egyetemen elvégzett tárgyak is be-számíthatók. Csak olyan tárgy vehetô fel, amely nem szerepel a másik szakpár tantervében. Az ajánlott elôadások listája a kö-vetkezô tanévben módosulhat.

 

 

Szigorlat: szerves kémia, genetika és biokémia - mol. biológia*, ökológia*

* A molekuláris szintű biológia és az ökológia szigorlat közül egyet kötelező választani, mely letehető a 6.7. vagy a 8. Félévben, komplex pszichológia-pedagógia

 

Kollokvium: szünbiológia, kémiatechnológia kötelezô spec. elôadás (kémia), biológia története, ökológia**, immunológia, mikrobiológia - virológia

** A kollokvium nem kötelező annak, aki az ökológia szigorlatot választja.

Gyakorlati jegy: szerves kémia, kolloidika, biokémia és molekuláris biológia, genetika, pedagógia, pedagógiai pszichológia

Aláírás: terepgyakorlat

BIOLÓGIA-KÉMIA SZAK

IV. évfolyam II. félév

Társadalomtudomány

Lásd egyéb!

Pedagógia 2. Heti 0+2 óra

Gyakorlat: hétfő 16.30-18 PBU I. em. 15.

SZÉPHALMI ÁGNES

Pedagógia 3. Heti 0+2 óra

Gyakorlat csütörtök 15-16.30 Kecskeméti u. 10-12. 302.

NAHALKA ISTVÁN

 

Pedagógiai pszichológia Heti 0+1 óra

Akik még nem teljesítették, 2 hetente váltva 2 óra.

1-2 csoport péntek 8.30-10 0.79, Lágymányos

3-4 csoport péntek 12-13.30 Kecskeméti u. 10-12. 302

KOLLÁR KATALIN adjunktus

Az első héten megbeszélés!

Kémia technológia Heti 0+3 óra

Gyakorlat:

1. csoport: hétfô 10-13 Lágymányos

2. csoport: csütörtök 10-13 Kémiai Technológiai Tsz.

labor megbeszélés febr. 8-án 10 órától BARKÁCS KATALIN adjunktus

az egész évfolyamnak OTTA KLÁRA docens

A kémia tanítása Heti 0+4 óra

Gyakorlat:

1.csoport: hétfő 14-18

2.csoport: szerda 13-17 Szervetlen és Analitikai

3. csoport: kedd 14-18 Kémiai Tanszék (202)

4. csoport: csütörtök 10-14 RÓZSAHEGYI MÁRTA docens

Feladatmegoldások tanítása Heti 0+2 óra

Gyakorlat:

1.csoport: hétfő 8-10 Lágymányos, Szervetlen és

Analitikai Tsz.

WAJAND JUDIT docens

2.csoport: kedd 12,30-14 Lágymányos, 160. terem

3. csoport: péntek 13-15 WAJAND JUDIT docens

Kémia története Heti 2+0 óra

Előadás: szerda 10-12 Lágymányos, 065.terem

OTTA KLÁRA docens

 

Növényélettan Heti 3+6 óra

Elôadás: kedd 8-11 Növényélettani elôadó

LÁNG FERENC egyetemi tanár

LÁSZTITY DEMETER docens

Gyakorlat:

1. csoport: csütörtök 13-19

2. csoport: szerda 13-19 Növényélettani gyakorló

Összehasonlító élettan Heti 3+4 óra

Elôadás: szerda 8-10 Növényélettani elôadó

csütörtök 8-9 KUKORELLI TIBOR docens

Gyakorlat:

1-2.csoport: péntek 8-12

VILÁGI ILDIKÓ adjunktus

A biológia tanítása Heti 0+3 óra

1. csoport: péntek 12-15 Biológiai Szakmódszertan

2. csoport: kedd 15-18 Ludovika tér 2.

3. csoport: hétfő 16-19 KRISKA GYÖRGY tanársegéd

LENTI KATALIN tanársegéd

Biológia története Heti 2+0 óra

Előadás: péntek 15-17 Növényélettani ea.

felvehető a 4.6.8. vagy a 10. félévben SZATHMÁRY EÖRS egy. tanár

SZÁMADÓ SZABOLCS tud. mts.

A biológiai gondolkodás története Heti 2+0 óra

Előadás: péntek 13.30-15 Buzágh terem

NÁNÁSI IRÉN docens

Felvehető a páros félévben bármikor.

Kémiai számítástechnika Heti 0+2 óra

Gyakorlat:

1. csoport: hétfő 14-16 Lágymányos, 534. terem

2. csoport. hétfő 8-10 TÓTH GERGELY adjunktus

Üzemlátogatás

OTTA KLÁRA docens

telező spec. koll.(kémia) Heti 4+0 óra

 

 

Kollokvium: összehasonlítóélettan, növényélettan, kötelező spec. koll.(kémia), kémia története, biológia története

 

Gyakorlati jegy: kémia technológia, a kémia tanítása, növényélettan, összehasonlítóélettan, a biológia tanítása, feladatmegoldások tanítása, kémiai számítástechnika

 

Aláírás: üzemlátogatás

 

BIOLÓGIA-KÉMIA SZAK

V. évfolyam II. félév

 

 

 

Tanítási gyakorlat Heti 12 óra

A vezetô tanár nevén kell felvenni.

2001. február 12-én kell megjelenni minden tanárjelöltnek a kijelölt gyakorló iskolában.

 

Szaklaboratórium Heti 8 óra

Azok részére, akik kisérleti témából írják a szakdolgozatukat, meghírdetés a speciális kollégiumok között.

 

 

Biológia tanítása Heti 0+2 óra

1. csoport: hétfő 14-16

2. csoport: szerda 15-17 LENTI KATALIN tanársegéd

3. csoport: csütörtök 15-17 KRISKA GYÖRGY tanársegéd

Biológia története Heti 2+0 óra

Előadás: péntek 15-17 Növényélettani ea.

felvehető a 4.6.8. vagy a 10. félévben SZATHMÁRY EÖRS egy. tanár

SZÁMADÓ SZABOLCS tud. mts.

A Föld és az élet története Heti 0+2 óra

063., Lágymányos

GALÁCZ ANDRÁS egy. tanár

 

Gyakorlati jegy: tanítási gyakorlat, szakdolgozat és biológia tanítása

Aláírás: biológia tanítása

Kollokvium: biológia története, A Föld és az élet története

A szakdolgozat beadásának határ ideje: 2001. április 30.

 

Záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, a nyelvvizsga igazolása és a szakdolgozat elfogadása.

 

Biol.-kém szak

Tárgy előzetes feltétel

Genetika Biokémia-Molekuláris Biológia I. koll

Bevezetés a biológiába

Evolúciógenetika Genetika koll.

Biometria

Biokémia-molekuláris Biológia Szerveskémia I. koll.

Sejttan

BiokémiaMolekuláris Biológia gyak Szerves kémia II. koll.

Analitikai kémia

Fizikai kémia I,II. koll.

Immunológia Biokémia-molekuláris Biológia I.

Genetika koll.

Mikológia Sejttan

Növényszervezettan Sejttan

Növényrendszertan Növényszervezettan koll.

Növényélettan Növényszervezettan

Biokémia-molekuláris Biológia

Általános mikrobiológia Biokémia-molekuláris Biológia I.

Genetika koll.

Mikológia

Állatrendszertan Összehasonlító anatómia I.

Állatszervezettan Sejttan

Összehasonlító anatómia

Állatélettan Állattan szigorlat

Biokémia-molekuláris Biológia I.

Humánbiológia Összehasonlító anatómia

Etológia Állattan szigorlat

Biometria Matematika

Számítástechnika

Ökológia Állatrendszertan II.

Növényrendszertan koll.

Bevezetés a biológiába